Tìm kiếm hàng đầu
xuphim.com
Báo lỗi
Danh sách tập
Vietsub #1

Chuyện tình radio tập 5

Nội dung
Sở hữu kỹ năng hạng xoàng, một trợ lý biên kịch cho một chương trình radio tuyển được một diễn viên nổi tiếng nhưng không thể nói bất cứ điều gì nếu thiếu kịch bản.
Đóng